Thursday, June 28, 2007

Babae kaaahhhhh.....

oh, mga babae namang mga singer ang i-post ko dito...

ito 'yung malimit kong pakinggan at panoorin ngayon...

'di talaga ako nagsasawa sa kanila...well, si Gwyneth, okay din naman pala siyang kumanta....

No comments:

Related Posts with Thumbnails