Monday, February 28, 2011

FREE COMIC BOOK DAY

FREE COMIC BOOK DAY SA COMIC ODYSSEY!

Punta na!

Ako pupunta, dahil last year, nag-enjoy talaga kami ng mga kaibigan ko d'un!

Photobucket
...paki-click na lang po ang poster para sa detalye....:D

Bookmark and Share

1 comment:

Raipo said...

aga ng promotion ahahay!

Related Posts with Thumbnails