Thursday, October 31, 2013

Kung Paano ako Naging Leading Lady

May bagong ilalabas si CARVER ngayong KOMIKON!

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!

 photo carver-1.jpg

 photo carver2.jpg

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails