Tuesday, November 12, 2013

Action for Yolanda Victims

Para sa mga biktima ng Yolanda....punta po tayo!

 photo yolanda-1.jpg

 photo yolanda2.jpg

 photo art.jpg

 photo yolanda.jpg

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails