Monday, November 25, 2013

KOMIKON Charity Auction Financial Report

Eto na, sa wakas, nakumpleto ko ng ipunin ang mga collectibles at nai-deposit na kaagad sa mga recipient.   Eto po muna naging timeline ng auction at mga koleksyon.

November 16 (Saturday): KOMIKON auction, nakangalap po tayo ng P57,305.05 na cash at may lilikomin pa na P45,000.00 sa artwork (P27,000.00 + P18,000.00), P8,000.00 na pledge at pahabol na P500.00.  TOTAL COLLECTIBLES: P53,500.00.

November 19 (Tuesday): Pumasok na at pwede ng ma-withdraw ang P8,000.00 na pledge.

November 20 (Wednesday): Lumuwas para kuhanin ang artwork ni Mico na worth P27,000.00.

November 21 (Thursday): Deposited P6,000.00 para kay Vergil.

November 22 (Friday): Inayos at ipinadala sa Cebu ang artwork ni Mico, at natanggap ang bayad na P27,000.00.

November 23 (Saturday): Natanggap ang bayad sa artwork ni Manix na P18,000.00.

November 25 (Monday): Nag-deposit ng P27,500.00 para kay Vergil at P20,000.00 para sa mga taga-Bohol.  TOTAL DEPOSITED: P6,000.00 + P27,500.00 + P20,000.00 = P 53,500.00.

 photo vergil.jpg

November 21 deposit for Vergil.

 photo vergil2.jpg
November 25 deposit for Vergil.

 photo aer.jpg
November 25 deposit para sa Bohol.

Ayos na!  Antay ko na lang acknowledgement receipt para sa Bohol at documentation para d'un!

SALAMAT PO ULIT NG MARAMI SA LAHAT! 

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails