Sunday, November 03, 2013

TALAHIB: Ang Taong Damo ni KARL COMENDADOR

ABANGAN!

Mula sa malikhaing isipan at kamay ni KARL COMENDADOR!


 photo talahib.jpg


 photo karl3.jpg

 photo karl4.jpg

 photo karl2.jpg
Sa kulay ni JEFFREY MARCELINO ONG

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails