Thursday, August 21, 2008

Si Ninoy at ang mga butil ng pag-asa....

Well, dalwampu't-limang taon (25 years) na pala ang nakakaraan ng pinatay si Ninoy.

Isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas...

... at hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino ang may sala....

Anim na taon pa lang ako n'un at wala pang muwang sa mundo.

Ngayon namang may isip na, well, okay, may alam ako sa kanya, pero hindi gan'un kagloryoso....

Naisip ko lang makiisa sa paggunita ngayon, at isang paraan eh, iginuhit ko siya - base sa alaala....

Photobucket
Kamukha ba? Kasalukuyang wala akong P500.00 kaya wala akong reference eh, hehehe....

At para naman sa mga "Butil ng Pag-asa", ilan ito sa panibagong serye ng mga guhit ko. One eight (1/8) ng bond paper ang sukat nito eh.

Photobucket
Butil ng Pag-asa Series 1:a

Photobucket
Butil ng Pag-asa Series 1:b

Photobucket
Butil ng Pag-asa Series 1:c

No comments:

Related Posts with Thumbnails