Wednesday, March 18, 2009

Si Nicole...ay si Nicole...tsk, tsk, tsk....

N'ung marinig ko 'yung latest na balita kay Nicole, nainis ako!

Gan'un na lang ba 'yun?

Sumasalamin na ba talaga si Nicole sa mga kababaihan natin ngayon?

Sa mga Pinay?

Ayaw kong maniwala dito...pero 'yung sa ginawa ni Nicole... tsk, tsk, tsk!

Talagang tsk, tsk, tsk!

Sabi, huwag daw husgahan si Nicole?

Yeah, right!

No comments:

Related Posts with Thumbnails