Wednesday, August 12, 2009

Invitation: Tagaytay Artists' Summit

Nakuha ko ito sa e-mail, isang imbitasyon, pero i-share ko sa inyo...kung sino mang interesado, makipag-communicate na lang kayo sa kanila (i-click ang poster)...para sa entry form, gan'un din o kaya ay i-e-mail nyo na lang ako ('di ko alam i-link or i-attach dito eh)....


Photobucket

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails