Tuesday, August 04, 2009

National Artist? Ows, talaga lang ha?

Sobra ng kakapalan ng mukha ito!

Photobucket

...may kasamang petisyon, pakibasa at pakilagda na rin po dito....

P.S.

Salamat nga pala kay Ed para sa imahe sa itaas.

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails