Wednesday, January 12, 2011

Hey, Baby Signing!

Hey Baby!

Unang hirit ni Fafah Gerry sa taong 2011!

Adto na ta!

Photobucket
Paki-click na po lang po ang poster para sa detalye...:D

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails