Friday, October 25, 2013

Para kay Vergil Espinosa at mga nabiktima ng Lindol

Kumakatok po kami sa inyong mga puso.


 photo Charity-Poster_final2.jpg


Please click poster for details.

Bookmark and Share

No comments:

Related Posts with Thumbnails